Różaniec Rodziców

Nie zwlekaj daj dziecku to, co najlepsze!!!

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci…. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae
Watykan, 16 października 2002

    Różaniec Rodziców za dzieci jest modlitwą wspólnotową opartą na zasadach Żywego Różańca. Uczestnictwo w Różańcu Rodziców za dzieci polega na przynależności do grupy składającej się z dwudziestu osób zwanej różą. Każda róża ma swojego patrona w niebie, a także animatora, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem modlitwy (np. właściwą zmianą tajemnic różańca). Członkowie nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży. W ramach róży, do której należymy, modlimy się za nasze dzieci i za wszystkie inne dzieci, nad którymi w jakiejś mierze roztaczamy opiekę, tj. za naszych chrześniaków, za dzieci adoptowane, dzieci z duchowej adopcji i na odległość, za współmałżonków naszych dzieci. Modlitwą obejmujemy także nasze zmarłe dzieci, kierując do miłosiernego Boga intencję, aby mogły Go oglądać w niebie twarzą w twarz.

    Różaniec Rodziców jest to modlitwa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia – tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa.

    Przystępując do udziału w modlitwie w ramach róży różańcowej pierwszego dnia odmawiamy „Akt Zawierzenia” i ponawiamy go co roku w dniu 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, łącząc się tym samym duchowo ze wszystkimi rodzicami modlącymi się w różach różańca Rodziców za dzieci na całym świecie. Zmiana tajemnic następuje każdego pierwszego dnia miesiąca – samodzielnie przesuwamy się o jedną tajemnicę do przodu według Kolejności tajemnic w Różańcu. Osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę radosną – również odmawia wstępne modlitwy tj. „Wierzę w Boga Ojca”, „Ojcze nasz” 3 x „Zdrowaś Maryjo” (modlitwa o wiarę, nadzieję i miłość) i „Chwała Ojcu”.

    Rodzice mogą ofiarować swoją modlitwę w różnych momentach dnia, np: stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców.

Intencje ogólne Różańca Rodziców:

 • Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas, jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
 • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo.
 • Prosimy o uzdrowienie przyczyn grzechów rodziców i środowiska, by nasze dzieci nie doświadczały ich skutków.
 • Prosimy w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Do tej pory przy naszej parafii zawiązało się dwanaście kół Różańca Rodziców modlących się za dzieci.
Nie wiesz jak włączyć się w naszą wspólną modlitwę – zadzwoń.
Telefon kontaktowy: Anna Niesyto nr 502050581

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

 • Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży.
 • Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec! (4 części).
 • Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.

Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie?

 • Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim dzieciom coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby je jakoś przed tym złem ochronić. Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem.
 • Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.
 • Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci.

Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu?

    Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący!
Ta osoba to Bóg. Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami, jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice – z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać zła.

UWAGI

 • modlitwę podejmujemy na całe życie, (w przypadku odejścia kogoś z róży należy powiadomić animatora, który znajdzie zastępstwo),
 • modlitwa jest indywidualna, nie wymaga spotkań członków róży,

Różaniec Rodziców za Dzieci powstał 8 września 2001 roku, w czasie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://rozaniecrodzicow.pl.