Sakrament Chrztu Świętego

Msze św. z udzielaniem Sakramentu Chrztu św.
i w intencji rocznych dzieci na rok 2024.

   Dziecko zgłasza jeden z rodziców 2 tygodnie przed datą chrztu albo rocznicy w kancelarii parafialnej.

   Nauka przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek poprzedzający o godz. 19:00 w kancelarii parafialnej.

 • 20 styczeń  (sobota) – godz. 16:00
 • 17 luty  (sobota) – godz. 16:00
 • 16 marzec  (sobota) – godz. 16:00
 • 20 kwiecień  (sobota) – godz. 16:00
 • 18 maj  (sobota) – godz. 16:00
 • 15 czerwiec  (sobota) – godz. 16:00
 • 20 lipiec  (sobota) – godz. 16:00
 • 17 sierpień  (sobota) – godz. 16:00
 • 21 wrzesień  (sobota) – godz. 16:00
 • 19 październik  (sobota) – godz. 16:00
 • 16 listopad  (sobota) – godz. 16:00
 • 21 grudzień  (sobota) – godz. 16:00

 

Potrzebne dokumenty:

 • Formularz do zgłoszenia chrztu dziecka. (dostępny w kancelarii lub kliknij, aby pobrać online)
 • odpis aktu urodzenia (kserokopia)
 • Jeśli rodzice dziecka mieszkają poza Parafią, w której chrzczone jest dziecko, wymagane jest zezwolenie na chrzest dziecka w innej Parafii, z Parafii do której należą.
 • Jeśli rodzice chrzestni mieszkają poza Parafią, w której chrzczone jest dziecko, wymagane jest zaświadczenie z Parafii do której należą, że dana osoba jest wierzącym i praktykującym katolikiem i że może być dopuszczona do godności ojca chrzestnego – matki chrzestnej.