Witamy w parafii św. Anny w Lędzinach

Witamy w parafii św. Anny w Lędzinach

      O chwały godna Anno Święta, przed wszystkimi niewiastami uwielbiona, któraś samą Matkę Boga za najposłuszniejszą córkę miała, podziwiam tę wielkość, do której cię Bóg podwyższył ...