Oaza Dzieci Bożych

    Oaza Dzieci Bożych jest grupą dzieci, które przez wspólną modlitwę, śpiew i zabawę, pragną poznawać Boga.

Celem spotkań, które odbywają się podczas roku formacyjnego (roku szkolnego) co dwa tygodnie w sobotę, w salce domu parafialnego (II piętro), jest odkrywanie miłości Boga względem człowieka. Poprzez te spotkania dzieci uczą się, w jaki sposób stawać się Dzieckiem Bożym, czyli dobrym człowiekiem i chrześcijaninem.

Nad grupą dzieci czuwają animatorzy (osoby dorosłe). Przykładem życia i własnym doświadczeniem, pragną głosić Pana Jezusa. Poświęcają swój czas, aby otoczyć dzieci opieką. Ze wszystkich sił, starają się dawać dobry przykład. Nad całą grupą czuwa odpowiedzialny ksiądz proboszcz, którego nazywamy moderatorem.

 

    Na spotkania Oazy może przyjść każde dziecko, do klasy 6 szkoły podstawowej. Następnym etapem formacji dzieci jest wspólnota Oazowa (młodzieżowa). Każde dziecko jest dla nas cennym darem, otrzymanym od Boga. Serdecznie zapraszamy.