Historia kościoła pod wezwaniem świętej Anny

        W protokole wizytacji kanonicznej z 1598r. jest wzmianka, że we wsi znajduje się drewniany kościółek św. Anny określony jako „capella”. Kościółek był na cmentarzu, blisko budynków parafialnych – probostwa, wikarówki i organistówki. Chociaż parafia Lędziny miała swój kościół parafialny św. Klemensa na wzgórzu, to jednak codzienne życie parafialne i duszpasterskie skupiło się przy kościele św. Anny.

 

         W maju 1923r. drewniany kościółek spłonął.
Odbudowany w 1945 jako tymczasowy został poświęcony 14.X.1945 przez biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego.
13.X.1981r. utworzono parafię św. Anny.

 

       Budowę nowego kościoła wraz z probostwem i domem katechetycznym rozpoczęto 26.VIII.1985r. Projektantami są inż. Józef Kuklok-Opolski i inż. Leszek Witański. konstruktorem inż. Jerzy Manjura. Nowo wybudowany kościół poświęcił 20.X.1992r. arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń.

 

„Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom,
klęknijcie z nami którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Pan aby wysłuchać nas
śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu
Bogu oddajmy cześć.”