Domowy Kościół

    Domowy Kościół jest świeckim ruchem w Kościele. Jest to ruch rodzinno-małżeński (dla małżeństw), który inspiruje się duchowością i życiem świętego Franciszka Blachnickiego. Jest niejako odnogą tak zwanego Ruchu Światło-Życie, który z kolei gromadzi ludzi w różnym wieku oraz stanie: młodzież, dzieci, dorosłych ale również kapłanów czy zakonników. Kościół domowy powstał w 1973 r. Założyciel, Franciszek Blachnicki, zainspirował się ideą, że rodzina to nie tylko jednostka społeczna, ale przede wszystkim kościół domowy. To miejsce, gdzie wiara jest przekazywana, modlitwa celebrowana i wartości chrześcijańskie są pielęgnowane.

    Ruch Domowego Kościoła w Lędzinach działa przy parafii św. Anny. Rodziny Domowego Kościoła spotykają się w tzw. kręgach (liczących od 4 do 7 małżeństw) w jednym z ich domów. Jedno z małżeństw staje się parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator.

    W kręgu uczymy się, co to znaczy celebrować dar życia i miłości. Wiara staje dla nas czymś namacalnym, czymś, co można zobaczyć, dotknąć i doświadczyć na co dzień. Dzięki wspólnocie uczymy się budować silniejsze więzi małżeńskie, a umocnieni modlitwą innych rodzin łatwiej nam jest rozwiązywać problemy. Wymieniamy się doświadczeniami w wychowaniu dzieci. Domowy Kościół pomaga nam pogłębiać naszą relację z Bogiem i rozwijać naszą wiedzę religijną.

    Jeśli jesteś zainteresowany jak stać się częścią tej wspaniałej wspólnoty w Lędzinach , droga jest prosta – możesz zwrócić się do proboszcza parafii w celu uzyskania informacji. Każdy nowo powstały krąg jest darem od Boga dlatego zapraszamy Was do tworzenia Ruchu Światło-Życie w Lędzinach.

Strona internetowa Domowego Kościoła: http://dkledziny.mojeledziny.pl