Wydarzenia roku 2023

Boże Narodzenie u św. Anny
(25-12-2023)
Patronalne Święto Ministrantów 2023
      We wspomnienie św. Tarsycjusza, patrona ministrantów, dwóch naszych parafian, którzy jako kandydaci przygotowywali się do posługi ministranckiej, zostało włączonych w poczet wspólnoty ministrantów. Dwóch ich starszych kolegów, otrzymało czarne sutanki, znak przynależności do posługi lektora i kantora naszej wspólnoty ministranckiej, a ośmiu, alby ministranckie, które są strojem animatorów wspólnoty ministranckiej. Krzyż ministrancki symbol bycia Ministrantem Roku otrzymał ministrant Bartosz Kowalski. Dziękujemy wszystkim naszym ministrantom za ich codzienną, gorliwą posługę przy ołtarzu Pana Jezusa, jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do włączenia się do naszej wspólnoty ministranckiej.
 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2023
      Dzień Wszystkich Świętych przeżywaliśmy w tym roku w duchu modlitwy o dar beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego ks. Pawła Kontnego. Tradycyjna procesja na cmentarzu z modlitwami za zmarłych zakończyła się przy grobie Sługi Bożego ks. Pawła Kontnego.
W w wieczór Uroczystości Wszystkich Świętych nasz parafialny cmentarz, rozświetlony tysiącami światełek, przypomina o naszej pamięci o zmarłych.
Bóg zapłać za troskę o nasz parafialny cmentarz, o miejsca pochówku naszych parafian a zwłaszcza o nagrobki księży pochowanych na naszym cmentarzu.
 
ZEGAR Z KOŚCIELNEJ WIEŻY
      W ostatnich dniach października nasz zegar z kościelnej wieży zaczął ponownie właściwie odmierzać czas naszego życia. Firma Rduch zajmująca się naprawą takich zegarów wykonała do naszego kościoła nowy mechanizm poruszający wskazówki zegara. Serdecznie dziękujemy rodzinie z naszej parafii za ufundowanie tego mechanizmu. Mamy nadzieję, że przez następne lata, będziemy mogli spoglądając na kościelną wieżę upewnić się, że jest już czas, aby,,, zawitać znów do kościoła.
 
Izba Pamięci Sługi Bożego Ks. Pawła Kontnego
      W niedzielę, 17 września została otwarta w naszej Parafii izba pamięci poświęcona Słudze Bożemu Księdzu Pawłowi Kontnemu. Izba pamięci mieści się w pomieszczeniu obok kancelarii parafialnej. Zgromadziliśmy w tym miejscu zdjęcia i pamiątki związane z osobą ks. Pawła Kontnego. W godzinach, w których otwarta jest kancelaria parafialna istnieje możliwość zwiedzania izby pamięci.
 
Dożynki – 10.09.2023
      Niedziela, 10 września, była przeżywana w naszej wspólnocie parafialnej jako święto dziękczynienia za plony ziemi. Dożynki były czasem modlitwy wdzięczności za dar Bożego błogosławieństwa dla rolników, ogrodników i pszczelarzy z naszej Parafii. Dziękujemy za piękną dekorację kościoła, przygotowaną przez naszych rolników.
 
Odpust Parafialny
      W niedzielę, 30 lipca, nasza wspólnota parafialna świętowała odpust ku czci św. Anny, naszej patronki. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ksiądz probosz Stanisława Jaromin, proboszcz z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Goławcu. Nasz kaznodzieja odpustowy, podczas uroczystej sumy odpustowej o godz. 11.00, poświęcił cztery nowe witraże, ukazujące postacie czterech ewangelistów: św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniu naszej świątyni i jej otoczenia, do uroczystości odpustowych.
 
Festyn Parafialny
      Tegoroczny Festyn Parafialny odbył się w nowym terminie i w nowym otoczeniu. W przededniu naszego parafialnego odpustu ku czci św. Anny, w sobotnie popołudnie, 29 lipca, na Placu Farskim zgromadziliśmy się na radosnym świętowaniu. Coś dla ciała i coś dla ducha, przyciągnęło na Plac Farski, rzesze dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom i wspólnotom parafialnym za wielkie zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie festynu. Zapraszamy w przyszłym roku, w przededniu uroczystości odpustowych na Plac Farski, na kolejny Festyn Parafialny u św. Anny.
 
Pielgrzymka na Jasną Górę
      W dniach od 2 do 6 lipca br., 74 pielgrzymów z naszej i okolicznych parafii, pod przewodnictwem ks. Rafała, uczestniczyło w 13 pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 5 lipca lędzińscy pielgrzymi szczęśliwie dotarli do Częstochowy. 6 lipca na Jasnej Górze, pątnicy z pieszej pielgrzymki i przybyli autokarem oraz własnymi środkami transportu, uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz we Msza Świętej w kaplicy cudownego wizerunku Czarnej Madonny.
 
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. – 28.05.2023
      Tegoroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich, była szczególnym czasem podziękowania Bogu za dar posługi pasterskiej Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca. Wśród wielotysięcznej grupy pielgrzymów znaleźli się także przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej, którzy pielgrzymowali do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pieszo, autokarem, własnymi samochodami oraz na rowerach (około 40 osób, nie tylko płci męskiej, uczestniczyło w tym roku w ll rowerowej pielgrzymce „Na kole do Piekar”).
 
Witraże Czterech Ewangelistów
      14 lipca zostały zamontowane w oknach znajdujących się w zachodniej części naszego kościoła (od strony parkingu) cztery witraże, przedstawiające czterech Ewangelistów, od strony ołtarza: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana.
Na każdego z Ewangelistów wskazuje jego symbol, który został umieszczony w dolnej części witrażu. Symbolika ta ma swój początek w księdze Ezechiela i proroctwie mówiącym o rydwanie Bożym. Wraz z wielkim wiatrem i ognistym obłokiem, prorok dostrzegł cztery postacie, a każda z nich miała cztery twarze i cztery skrzydła. Każda postać posiadała twarz człowieka, lwa, orła i byka jednocześnie. ” Kolejny raz postacie pojawiają się w apokaliptycznej wizji św. Jana (J 4,7), gdy Apostoł widzi je przed Bożym tronem „pełne oczu z przodu i z tyłu”. Opisuje dalej, że każde z nich ma 3 pary skrzydeł, niczym najpotężniejsi aniołowie – Serafinowie,

Mateuszowi przypisywano symbol człowieka, „ponieważ rozpoczyna on swoją Ewangelię od obszernego opisu narodzenia naszego Zbawiciela i dokładnej Jego genealogii: »Rodowód Jezusa Chrystusa«.
Symbolem Ewangelisty Marka jest lew, gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni. Powiada mianowicie: »Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu«.
Symbolem św. Łukasza jest wół, gdyż podobnie jak wół, tak i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus został zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna swoją Ewangelię opowiadaniem o Janie Chrzcicielu, podarowanym rodzicom, Elżbiecie i kapłanowi Zachariaszowi, który takie ofiary składał w świątyni jerozolimskiej.
Jan podobny jest do orła, który wysoko wznosi się w górę. Rozpoczyna on swoją Ewangelię słowami: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga«. a słowa, te uważane są za jedne z najwznioślejszych, z zapisanych na kartach Ewangelii.

Witraże Ewangelistów zostały podarowane naszej wspólnocie parafialnej przez anonimowego darczyńcę, któremu serdecznie dziękujemy, za tak przepiękny dar dla naszego kościoła. Witraże zostaną poświęcone podczas Sumy Odpustowej ku czci naszej świętej Patronki – św. Anny, w niedzielę odpustową, 30 lipca.
 
Boże Ciało – 2023
      Procesja Bożego Ciała zagościła w tym roku na ulicy Ks. Kontnego, Zawiszy Czarnego, Sobieskiego, Brackiej i Ks. Kupilasa. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie ołtarzy procesyjnych, naszym Strażakom, mieszkańcom ul. Sobieskiego, Brackiej i ks. Kupilasa, a także Radzie Parafialnej. Dziękujemy za piękne przystrojenie ulic i domów naszej parafii oraz za liczny udział w procesji, która jak zawsze była okazją do dania świadectwa wyznawanej przez nas wiary w przestrzeni publicznej i okazania naszej miłości do Chrystusa Eucharystycznego.
 
Pielgrzymka na Górę św. Anny – 2023
      W sobotę 3 czerwca, nasza wspólnota parafialna uczestniczyła w corocznej pielgrzymce wdzięczności na Górę św. Anny. Podziękowaliśmy Bogu za wstawiennictwem naszej św. patronki za kończący się rok formacyjny. Wraz z przedstawicielami wspólnot modlitewnych i formacyjnych, młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania oraz dziećmi I Komunijnymi uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na kalwaryjskich dróżkach oraz we Mszy Świętej sprawowanej w bazylice pw. św. Anny.
 
Droga Światła – 2023
      3 maja, młodzież oazowa zaprosiła naszych parafian do udział w nabożeństwie Drogi Światła ulicami naszego miasta. Droga Światła (łac. Via Lucis) to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim w okresie wielkanocnym. Nabożeństwo powstało we Włoszech w latach osiemdziesiątych XX wieku w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła).

Nabożeństwo to wzorowane na XIV stacjach Drogi Krzyżowej, jest naznaczone XIV stacjami nawiązującymi swoją treścią do wydarzeń paschalnych. Rozważania można prowadzić w formie wędrówki od stacji do stacji, znanych dobrze z Drogi Krzyżowej (Via Crucis).
 
Koncert Klęd w wykonaniu Kapeli Góralskiej – 2023
      W niedzielę 8 stycznia, gościliśmy w naszym kościele kapelę góralską z Lalik w Beskidzie Żywieckim. W czasie koncertu, który miała miejsce po Mszy Świętej o godz. 11.00 mieliśmy okazję posłuchać w wykonaniu młodych artystów z żywiecczyzny pięknych kolęd i pastorałek.
 
Orszak Trzech Króli – 2023
      Dziś Nasza Parafia wraz z Parafiami Św. Klemensa i Matki Bożej Różańcowej wyruszyliśmy w Orszakach Trzech Króli, których hasłem przewodnim było „Niech prowadzi nas gwiazdą”. Orszaki dotarły na Plac Farski, gdzie podczas wspólnego kolędowania przywitaliśmy Bożę Dziecięce z Maryją i Józefem. Do Nowonarodzonego Jezusa przybyli także Trzej Królowie z Azji, Afryki i Europy oddać mu pokłon i złożyć drogocenne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Bardzo dziękujemy za wspólne kolędowanie oraz pomoc w organizacji.