Grupa CREDO

WSPÓLNOTA FORMACYJNA DOROSŁYCH “CREDO”

    Spotkania Wspólnoty Dorosłych “CREDO” odbywają się razy w miesiącu – w drugi piątek miesiąca. Całość spotkania tworzą trzy stałe elementy: Pierwszym z nich jest Msza Święta. Zachęcamy do rozpoczęcia spotkania od Eucharystii o godz. 18.00, następnie o godz. 18.45 rozpoczyna się spotkanie formacyjne w salce pod probostwem. Składa się ono: w I części z konferencji tematycznej oraz w II części ze spotkania w małej grupie: dzielenia się Bożym Słowem oraz świadectwem życia.

 

    Spotkanie Wspólnoty “CREDO” adresowane są do osób dorosłych w wieku 25 plus. Zapraszamy na nie osoby, które doświadczył już formacji w grupach i wspólnotach formacyjnych, ale także osoby, które dopiero co poszukują Boga w swoim życiu i szukają wspólnoty, która im w tym pomoże.

 

    Celem Wspólnoty “CREDO” jest:
– pomoc w spotkaniu i osobowym doświadczeniu Jezusa
– pogłębienie relacji z Bogiem
– ożywienie sfery duchowej (modlitwy)
– lepsze poznanie Pisma Świętego i nauczania Kościoła
– wzrost w wierze, nadziei i miłości