Sakrament małżeństwa

Jezus Chrystus nadał związkowi mężczyzny i kobiety wymiar zbawczy.
Dla wypełnienia powołania małżeńskiego Chrystus przez swoje dzieło odkupienia udziela małżonkom w sakramencie małżeństwa siły i łaski do rozwijania łączącej ich miłości oraz dzielenia się nią z innymi.
Sakrament ten jest też odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła.

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński narzeczeni realizują:

I NAUKI PRZEDŚLUBNE połączone z DNIEM SKUPIENIA w jednej z wybranych form:

1. „PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO”  www.przednamimalzenstwo.pl  albo
2. „ŚLUBUJĘ CI”  www.narzeczeni.katowice.pl    albo
3. „DOMINIKANIE”   katowice.dominikanie.pl/kursy/weekendowy-kurs-przedmalzenski albo
4. „PRZYGOTOWANIE 9-TYGODNIOWE”  www.narzeczeni.katowice.pl

II SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

– można się zapisać na stronie www.narzeczeni.katowice.pl lub telefonicznie 665 222 417 (poradnia przy parafii)

III PROTOKÓŁ – nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu

Do protokołu należy przynieść:

  • jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenia z USC; jeśli wcześniej był ślub cywilny – akt zawarcia małżeństwa z USC,
  • dowody osobiste,
  • akt chrztu św., jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią (ważny 6 miesięcy)
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli adnotacji tej nie ma na akcie chrztu św.),
  • świadectwo ukończenia nauki religii ze szkoły ponadpodstawowej