Dzieci Maryi

    Grupa zajmują się pozakatechetycznym pogłębianiem wiary i pobożności. Należą do niej dzieci którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Spotkania grupy odbywają się w sobotnie przedpołudnia, stanowiąc okazję do wspólnej zabawy i śpiewu.

Włączają się w liturgię niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00.

Oprócz cotygodniowych spotkań w salkach parafialnych, spędzają czas na wspólnych wycieczkach, biorą udział w dniach skupienia, dniach wspólnoty, spotykają się przy ognisku.

 

    Najważniejszym i najbardziej uroczystym dla nich dniem jest 8 grudnia. Tego dnia podczas Mszy św. odnawiają przyrzeczenia Bogu i Matce Najświętszej, która jest ich patronką. Podczas wakacji biorą udział w rekolekcjach.